Sayfalar Kullanım sözleşmesi ve şartları

Türkiye’de bagaj ve/veya evrak paylaşımına ilişkin şartlar

1.Genel Kullanım Koşulu


1.1 Kapsam ve tanımlar
Bu Kullanım Şart ve Koşulları, Tepebaşı mah. Mardin Caddesi Mardin adresinde bulunan ve ticari unvanı MİDYAT EMİN TURİZM şirket numarasıyla kayıtlı limited şirkettir Midyat emin turizm (“PaylasAir”) tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir.
Midyat emin turizm , www.paylasair.com İnternet sitesinin sahibi ve işletmecisidir. Ayrıca Paylasair mobil uygulamalar ve mobil İnternet sitelerini işletmektedir. Bu İnternet siteleri ve ilgili mobil uyumlu uygulamalar ve mobil uyumlu İnternet siteleri birlikte “Site” olarak anılmaktadır.

Tanımlanmış Terimler
· “Bagaj Paylaşımı ve Evrak Paylaşımı” bir Seyahatte kullanım haklarından faydalanarak bir başkasının bagajını ve evrağını , bir Maliyet Katkı Payı karşılığında ilgili Seyahatte paylaşılması anlamına gelmektedir;
· “Paylasair”: Sitede bagaj ve evrak paylaşımı hizmetleri sunan kendisinin ortaklarının veya grup veya ilişkili şirketlerinin herhangi biri anlamına gelmektedir.
· “Koşullar”: Davranış Yönetmeliği Tüzüğü ve Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere bu Genel Kullanım Koşulları anlamına gelmektedir.
· “Maliyet Katkı Payı”: Arz eden ile Talep arasında Paylaşıma ilişkin olarak kararlaştırılan ve Talep edenin Seyahat masraflarına katkı olarak ödeyeceği tutar anlamına gelmektedir.
· “Arz Eden”: Siteyi bir paylaşım haklarını bir başka yolcu ile paylaşmayı teklif etmek üzere kullanan ve ilgili Yolcunun bagajını ve/veya evrağını belirtilen zamanda belirtilen varış noktasına Maliyet Katkı Payı karşılığında taşıyacak olan kişi anlamına gelmektedir.
· “Etap”: Koşullarda belirtilen şekildeki bir bagaj ve/veya evrağın bir üye tarafından ayrıca rezervasyona sunulan bir kısmı veya bölümü anlamına gelmektedir.
· “Üye”: bir Yolcu, Misafir veya Sitenin diğer kullanıcısı anlamına gelmektedir.
· “Talep eden”: bir arz eden tarafından paylaşım teklifini kabul etmiş olan ve PaylasAir ’in İnternet sitesine başvurmuş bir kişi anlamına gelmektedir.
· “Hizmet”: Site tarafından bir Üyeye sunulan herhangi bir hizmet anlamına gelmektedir.
· “Site”: www.Paylasair.com İnternet siteleri anlamına gelmektedir.
Ayrıca PaylasAir mobil uygulamalar ve mobil İnternet sitelerini işletmektedir. Bu İnternet siteleri ve ilgili mobil uyumlu uygulamalar ve mobil uyumlu İnternet siteleri birlikte “Site” olarak anılmaktadır.
· “Paylaşım”: Bir arz eden ile bir talep edenin Site vasıtasıyla işlem yapmayı kararlaştırdığı belirli bir yolculuk anlamına gelmektedir.
· “Kullanıcı Hesabı”: bir Üye tarafından açılmış olan ve Site tarafından sunulan Hizmete erişim için kullanılan Sitedeki bir hesap anlamına gelmektedir.
· “Bagaj ve/veya Evrak” Bir yolcunun  fazla gelen eşyalarını bir başkası aracılığı ile varış noktasına götürmek için sunduğu araç anlamına gelmektedir.

1.2 Koşulların Kabulü


Bu koşullar her durumda Sitenin her türlü kullanımı için geçerlidir. Üyeler, bir Kullanıcı Hesabı oluşturmasalar dahi, aşağıdaki kutucuğu tıklayarak bu Koşulları tamamen kabul ederler.
Koşullar tamamen kabul edilmedikçe Hizmetlere erişilmesine izin verilmeyecektir. Hiçbir Üye Koşulları kısmen kabul etme hakkına sahip değildir. Tüm Üyeler Davranış Yönetmeliği Tüzüğünün koşullarına uymayı kabul etmekte ve kişisel bilgilerinin (şu bilgiler anlamına gelmektedir: isim, soy isim, doğum tarihi, Kimlik Numarası, Ev Adresi, telefon, GSM, internet adresi vb bilgiler) Gizlilik Politikasına uygun şekilde işlenebileceğini kabul etmektedir.
Bir Üyenin; Koşulların herhangi birine uymaması halinde, PaylaşAir bildirimde bulunmaksızın ilgili Kullanıcı Hesabını iptal etme ve ilgili Üyeye sunulan tüm Hizmetleri askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
Üyeler PaylaşAir’ın mevcut hizmet ve kampanyaları ile ileride verebileceği hizmetlerden ve sunabileceği kampanyalardan elektronik iletiler yoluyla haberdar edileceklerdir.

1.3 Koşullarda, Sitede ve Hizmette Yapılan Değişiklikler


PaylaşAir, dilediği zamanda Koşulları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca PaylaşAir, Site aracılığıyla sunulan Hizmetlerde, Sitenin işlevlerinde ve/veya Sitenin “görüntüsü ve yarattığı izlenimde” herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın ve Üyelere karşı sorumluluğa sahip olmaksızın değişiklik veya tadilat yapabilir.
Sitede, Hizmetlerde veya Koşullarda yapılan tüm değişiklikler, ilgili değişikliklerin Sitede yayınlanması üzerine yürürlüğe girecektir.
Üyeler, değiştirilen Koşulların yayınlanmasından sonra Site vasıtasıyla sunulan Hizmetleri kullanmaları halinde bu değiştirilmiş Koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Değişiklikler, Değiştirilen Koşulların yayınlanmasından önce yapılmış rezervasyonlar için geçerli olmayacaktır.

2.Hizmetin Kullanımı2.1 Kullanıcı Hesabı ve Bilgilerin Doğruluğu


Her Üye Hizmetleri kullanmak için bir Kullanıcı Hesabı oluşturmalıdır ve PaylaşAir tarafından talep edilen tüm kişisel bilgileri vermeyi kabul etmektedir. Üyeler özellikle isimlerini, soy isimlerini, yaşlarını, geçerli telefon numaralarını ve e-posta adreslerini vermek zorunda olacaktır. Sitenin kullanımı kayıt esnasında 18 yaşını doldurmuş kişilerle sınırlıdır. Üyeler Kullanıcı Hesaplarını oluştururken ve muhtelif zamanlarda PaylaşAir’a verdikleri bilgilerin tamamının tüm bakımlardan doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve ikrar etmektedir. Üyeler ayrıca herhangi bir Seyahatle ile ilg,l, PaylaşAir’a sunulan veya Siteye gönderilen tüm bilgilerin de gerçek, doğru ve eksiksiz olacağını kabul etmektedir.
Bir Üye tarafından sunulan (şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekirse başka bir Üyeye ilişkin olarak dâhil olmak üzere), eksik, yanlış, yanıltıcı veya sahte bilgilerle ilişkili olarak PaylaşAir, hiçbir Üyeye karşı sorumlu olmayacaktır.
Aksi PaylaşAir tarafından açıkça kabul edilmedikçe Üyeler kişi başına tek bir Kullanıcı Hesabıyla sınırlıdır. Kullanıcı Hesapları başka bir kişi adına veya başkasını taklit ederek oluşturulamaz.
Burada yer alan şart ve koşulları kabul etmekle, tüm Üyeler ya da Üye olmak isteyen herkes PaylaşAir’ın, kendilerine ait kimlik belgelerini, bu belgelerde yer alan bilgilerin üçüncü kişi bir servis sağlayıcı tarafından doğrulanması veya söz konusu T.C. kimlik numarasının geçerliliğinin PaylaşAir tarafından doğrulanması amacıyla, toplayabileceğini kabul eder ve buna onay verir.

2.2 Ticari Faaliyette Bulunmama ve PaylaşAir’ın Statüsü


Site ve Hizmetler sadece talep eden ve arz edenin hususi sıfatla hareket ederek bagaj ve evrak paylaşmaları için bir Hizmet sunulmasıyla sınırlıdır. Hizmetler, bagaj ve evrak paylaşımını kar amacıyla teklif etmek veya kabul etmek için veya başka bir ticari veya profesyonel amaçla kullanılamaz.
Yolcular herhangi bir Seyahatten kar edinemez. Hizmet ve Maliyet Katkı Payı sadece Yolcunun maliyetlerini çıkarmak için kullanılabilir ve Yolcunun herhangi bir kar elde etmesi için kullanılamaz. Yolcu; Maliyet Katkı Payı tutarı, kendisince teklif edilen Seyahat türleri, söz konusu Seyahatlerin sıklığı veya taşınan bagaj ve evrak sayısı vasıtasıyla kar elde etme hakkına sahip değildir. Bu husus; Siteyi kullanarak rezerve edilen tüm faaliyetler, düzenlemeler ve Hizmetler ve Yolcu ile Yolcu ve diğer talep edenler arasında kararlaştırılabilen tüm diğer ilave hizmetler veya faaliyetler için geçerlidir.

Paylaşan, herhangi bir Yolcuya, bir sınırlama getirmeksizin paket teslimatı, bekleme süresi, kar veya kazanç amacıyla ilave hizmetler sunmamalıdır (ve Yolcu da bu hizmetleri kabul veya talep edemez).
Tüm Seyahatler, kalkış-varış yerleri önceden Site vasıtasıyla kararlaştırılmalıdır. Paylaşanlar Yolcuyla Site vasıtasıyla önceden belirlenmemiş olan herhangi bir yerden bagaj ve evrak teslimatı alamaz.

Üyelere Siteyi ticari veya profesyonel amaçla kullanımın bagaj sigortasını geçersiz hale getirebileceği hatırlatılmaktadır. PaylaşAir’ın sorumluluğu bu Koşullara uygun olan durumlarla sınırlıdır ve PaylaşAir özellikle Üyeler arasındaki herhangi bir anlaşmanın ihlaline veya herhangi bir yolcunun  (bu Koşullara aykırı olarak) Site vasıtasıyla profesyonel veya ticari amaçla (bu suretle muhtemelen sigortasını da geçersiz hale getirerek) Hizmet sunduğu durumlar dâhil olmak üzere bu Koşulların herhangi bir Üye tarafından ihlaline ilişkin olarak sorumlu değildir. Hizmetlerin ticari amaçla sunulmamasını sağlamak konusunda ihtiyatlı davranmak Üyelerin sorumluluğundadır.

PaylaşAir’ın Statüsü


Gerek PaylaşAir gerekse Site herhangi bir ulaşım hizmeti sunmamaktadır. Site, Üyelerin bir başka üye ile işlem yapmasını sağlayan bir iletişim platformudur. PaylaşAir; Seyahatlere, varış yerlerine veya zamanlamalara müdahale etmemektedir. Bagaj veya evrak paylaşımına ilişkin anlaşma,Yolcu ile Yolcu arasında yapılmaktadır. PaylaşAir, Üyeler arasındaki herhangi bir anlaşmanın veya işlemin tarafı değildir ve hatta PaylaşAir, Üyeler arasındaki rezervasyonla ilişkili doğacak herhangi bir hususta sorumlu değildir. PaylaşAir, hiçbir Üyenin temsilcisi konumunda değildir veya bu sıfatla hareket etmeyecektir.
Bu Koşulların ihlali, ilgili Üyenin Kullanıcı Hesabının derhal askıya alınmasına neden olacaktır ve bu durumda ilgili Üyenin başka Hizmetlere erişimi sınırlandırılabilir.

2.3 Rezervasyon Türleri ve Ödeme

2.3.1. Talep Etme Hizmeti : PaylaşAir, Üyelerine Yolcuların bagaj veya evrak rezervasyonunu gerçekleştirmesine yönelik bir görünümle çevrimiçi bir rezervasyon hizmeti sunmaktadır (bundan sonra “Talep etme hizmeti” olarak anılacaktır).

PaylaşAir (i) yürürlükteki mevzuattaki değişiklikler, idari mercilerin uygulamalarındaki değişiklikler ya da içtihat değişiklikleri, (ii) piyasa uygulamalarındaki ya da teknolojik gelişmelerdeki değişiklikler, (iii) Talep etme Hizmetleri’ni belirleyen iş gerekliliklerinde değişiklikler ve (iv) PaylaşAir’ın her türlü Seyahat için Rezervasyon Hizmetine uygun Üye sayısını ve/veya sınıfını sınırlandırma hakkını saklı tuttuğu sair önemli ve gerekli nedenlerle Seyahat’e ilişkin Talep etme Hizmeti sunmama hakkını saklı tutmaktadır.

2. Nitelikli Seyahat için Bagaj ve evrak Paylaşımı rezervasyonu nasıl yapılır: Yolcu kendi Nitelikli Seyahatinin ayrıntılarını, kalkış ve varış noktalarının tarih ve zamanını, firmasını , bagaj kg başına ve evrak başına Maliyet Katkı Payının miktarını ve diğer tüm ilgili seyahat koşullarını belirterek Sitede paylaşır. Yolcu Nitelikli Seyahat için, Siteden münhasıran “Talep Et” butonunu tıklayarak, paylaşanın bir veya daha fazla paylaşım rezervasyonu yaptırır (bundan sonra “Talep et” olarak anılacaktır).

PaylaşAir daha sonra her bir yolcu ve Yolcu’ya Talebini onaylayan bir e-posta mesajı gönderir (bundan sonra “Talep Onayı” olarak anılacaktır). Talep Onayı gönderildikten sonra, Rezervasyon tamamlanır ve Seyahate ilişkin Bagaj ve Evrak Paylaşımı için Yolcu ve Yolcu arasında ayrı ve bağlayıcı bir sözleşme kurulur.

PaylaşAir, Üyelerin bir bagaj ve evrak paylaşımı organizasyonu yapması için birbiriyle iletişim kurmasına izin veren ücretsiz bir hizmettir.

PaylaşAir’ın sağladığı hizmet ücretsizdir.

Yolcu, bir bagaj ve evrak paylaşımı organize etmek ve seyahat koşullarını planlamak için Paylaşan ile doğrudan irtibata geçecektir.

Üyeler; hizmetin niteliğini göz önünde bulundurarak Yolcuların ve Yolcuların ve diğer şahısların  iptal, son dakika değişiklikleri, Yolcunun gelmemesi veya Yolcunun Maliyet Katkı Payını ödememesiyle ilişkili olanlar dâhil olmak üzere işlemin herhangi bir yönüne ilişkin olarak PaylaşAir’a rücu etme hakkı bulunmayacağını kabul etmektedirler. Özellikle; Yolcudan Seyahat sırasında ödemeyi tahsil etmek, Paylaşanın sorumluluğundadır.

PaylaşAir talep etme yönetimi için yukarıda belirtilenler dışında hiçbir tarafla irtibata geçmeyecek ve hiçbir adım atmayacaktır.
Hizmet, Arz eden ve Talep eden tarafından yönetilmektedir.

Lütfen PaylaşAir’ın, yeni hizmet eklemek veya hizmetleri geri çekmek dâhil olmak üzere Sitenin veya hizmetlerin herhangi bir yönüne ilişkin değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu unutmayın.

Bu Koşullar değiştirilmediği müddetçe, tüm hizmetler ücretsiz olacaktır.

2.4 Arz eden ve Talep eden yükümlülükleri


2.4.1. Arz Eden yükümlülükleri
· Belirtilen kararlaştırılan yerde kararlaştırılan zamanda bulunuyor olacaklarını,
· Seyahatte olabilecek tüm değişikliklere ilişkin olarak derhal tüm Yolculara bilgi vereceklerini kabul etmektedir. Bir veya birden fazla Yolcunun talep et  yapması ve Arz edenin Seyahatin herhangi bir hususu değiştirmeye karar vermesi halinde; Arz eden, ilgili Seyahate ilişkin olarak talep yapmış olan tüm Yolcularla irtibata geçeceğini ve değişiklikle ilgili olarak tüm Yolcuların onayını alacağını taahhüt etmektedir. Bir Yolcunun değişikliği kabul etmemesi halinde; Yolcu Sürücüye Maliyet Katkı Payı ya da tazminat ödemeyecektir ya da ödediyse bu meblağın tamamını Arz edenden iade alma hakkına sahiptir.
· Arz eden, her zaman Davranış Yönetmeliği Tüzüğüne uymak zorundadır.
· Arz edenin, Talep edeni buluşma noktasında kararlaştırılan saatten itibaren en az 30 dakika boyunca beklemesi gerekmektedir (ancak Yolcunun dakik olması beklenmektedir).

2.4.2. Talep edenin yükümlülükleri
· Arz eden ile birlikte kararlaştırılan yerde ve zamanda bulunacağını,
· Bir Seyahati iptal etmekte mecbur kalırsa derhal Arz eden veya PaylaşAir’ı bilgilendireceğini,
· Her zaman Davranış Yönetmeliği Tüzüğüne uyacağını,
· Buluşma noktasında kararlaştırılan saatten itibaren en az 30 dakika boyunca Sürücünün gelmesini bekleyeceğini ve
· Maliyet Katkı Payını Sürücüye ödeyeceğini kabul etmektedir.
Talep eden veya Arz eden bu şartların herhangi birine veya başka Koşullara uymaması halinde PaylaşAir ihlale ilişkin bilgi saklama, bu bilgiyi Üyenin çevrimiçi profilinde yayınlama veya ifşa etme ve Üyenin Siteye erişimini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

2.5 Sigorta


Arz eden, Seyahati ve Site vasıtasıyla teklif edilen veya talep edilen tüm bagaj ve evrak paylaşımlarını kapsayacak sigortayı yaptıracağını ve bulunduracağını kabul ve taahhüt etmektedir (şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekirse, Seyahatin uluslararası veya yurt dışı kısmını kapsayacak sigorta buna dâhildir). Arz eden, talep üzerine Talep edene sigorta poliçesinin tamamının geçerliliğine ilişkin olarak Seyahat öncesinde ispat edeceğini kabul etmektedir.

PaylaşAir, sigorta ile ilgili herhangi bir garanti veya güvence vermemektedir ve sigortalarının yeterli teminat sağladığından emin olmak Arz edenin sorumluluğundadır.
Arz edenin geçerli sigorta teminatı kapsamında olduğunu teyit etmek, Arz eden ile Talep eden takdirindedir. Arz edenin kar elde etmiş olması veya kar elde etmeyi amaçlamış olması halinde meydana gelen zarar veya ziyanı kapsamayabileceğinin bilincindedir. Arz edenin hiçbir durumda kar elde etmeye çalışmaması gereğinin nedenlerinden biri de budur.
Arz eden, Talep edenden Maliyet Katkı Payı dışında hiçbir tutar tahsil edemez ve Arz eden hiçbir durumda kar elde etmemelidir.
Sürücünün herhangi bir kar elde etmesi veya sigorta şirketlerinin Seyahate ilişkin oluşacak hiçbir zarardan PaylaşAir hiçbir şekilde Arz eden veya Talep edene karşı sorumlu olmayacaktır.
PaylaşAir, para tutarının görüntülenmesi de dâhil olmak üzere herhangi bir kullanıcının hesabını derhal askıya alma ve tüm ticari faaliyetleri yetkili makamlara bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

2.6 Telefon numarasının doğrulanması


Güvenilirliği arttırmak, yazım yanlışlarının ve yanlış telefon numarası bildirimlerinin önüne geçmek için Üyeler cep telefonu numaralarını doğrulayabilir. Üyeler bunu yapmak için PaylaşAir’a cep telefonlarını verebilir; bu noktadan sonra Üyelere 4 haneli dijital kodun yer aldığı ve Site üzerinden doğrulanabilecek olan bir SMS gönderilecektir.
Hizmet ücretsizdir. Üyenin cep telefonu operatörünce SMS alımına ilişkin olarak tahsil edilen olası maliyetler, bu hükme istisna teşkil etmektedir.

2.7 Uluslararası Seyahatler ve Uluslararası Rezervasyonlar


Uluslararası Seyahatlere ilişkin olarak Site vasıtasıyla talep  yapılabilir. Uluslararası bir Seyahat, Türkiye dışındaki seyahatleri kapsamaktadır. Herhangi bir Uluslararası Seyahat için talep yapılması halinde; Arz eden, sigorta teminatlarına sahip olduğundan emin olmalıdır. Arz eden varış ülkesinde bagaj ve evrak paylaşımı ile ilgili kısıt olup olmadığından emin olmalıdır.

2.9 Üyeler Arasındaki MesajlarPaylaşAir Üyelerin Site üzerindeki mesajlaşmalarını, özellikle dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek, müşteri hizmetleri amaçları, PaylaşAir kullanıcıları ile akdedilen sözleşmelerin (örneğin Koşullar) icrası ve uygulanacak hukuk ile uyumluluk gibi amaçlar için inceleyebilir, tarayabilir ve izleyebilir. Örneğin, PaylaşAir talep Hizmetinin ihlalini önlemek amacıyla platform üzerinden gönderilen mesajları irtibat bilgisi ya da başka bir İnternet sitesine atıf içerip içermediklerini kontrol etmek için tarayabilir ve analiz edebilir.

Üye, işbu Siteyi kullanmakla ve Kullanım Şart ve Koşullarını kabul etmekle, PaylaşAir’ın tamamen kendi takdirinde olarak Site üzerinden paylaşılan mesajları inceleyebileceğini, analiz edebileceğini ve modere edebileceğini kabul eder.

Üye yalnızca Bagaj ve Evrak Paylaşımına ilişkin ve işbu Sitenin amaçları ile uyumlu olarak mesaj göndermeyi taahhüt eder. Üye ayrıca mesajları kişisel ya da gizli iletişimler için kullanmaktan kaçınmayı taahhüt eder.

PaylaşAir, Üye tarafından gönderilen mesajların izlenmesi esnasında Üyenin Koşullar’a ya da ilgili hukuka aykırı hareket ettiğini gözlemlemesi halinde mesajları filtreleme ya da silme ve Üyenin Kullanıcı Hesabını ve Üyenin Siteye erişimini askıya alma ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

3.Sorumluluk


PaylaşAir, Arz eden ve Talep eden arasındaki herhangi bir anlaşmanın tarafı değildir ve katlanılan hasar veya zarar PaylaşAir’ın ağır kusurundan kaynaklanmadıkça taraflardan hiçbirine karşı sorumlu değildir.( yazılımsal hata ağır kusur değildir)  PaylaşAir’ın misyonu ve sorumluluğu, Arz eden ve Talep edenin bagaj ve evrak paylaşımı amaçlarıyla birbiriyle iletişime geçirmekle sınırlıdır ve PaylaşAir, Arz eden veya Talep eden veya onların bu belgede tanımlanan akdi ve hukuki yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin olarak sorumlu tutulamaz.

Sonuç olarak, PaylaşAir; üye tarafından sunulan herhangi yanlış veya eksik bilgilerden,

· Bir Arz eden veya Talep eden tarafından Seyahatin iptalinden,
· Herhangi bir Maliyet Katkı Payının ödenmemesinden ve (Talep  yapılmaksızın ücretsiz hizmete ilişkin olarak),
Bir Arz eden veya Talep eden tarafından Seyahat öncesinde, sırasında veya sonrasında herhangi bir dolandırıcılık fiilinde, yalan beyanda bulunulması veya görev ihlali veya bu Koşullarının herhangi birinin ihlalinden kaynaklanan zarar ve hasardan sorumlu olmayacaktır.
PaylaşAir, Türk Borçlar Kanunu’nun (sorumsuzluk anlaşmasını) düzenleyen 115. maddesinde belirtilen şekilde ağır kusuru bulunduğu haller hariç olmak üzere; kendisi tarafından sunulan hizmetlerin sonucunda (PaylaşAir’ın ihmalinin sonucu olarak yahut başka şekilde katlanılıp katlanılmadığına bakılmaksızın) meydana gelen ticari, mali veya ekonomik zarar veya dolaylı olarak meydana gelen zarar veya itibar kaybı, iş kaybı, kar kaybı, planlanan tasarruf kaybı veya fırsat kaybı gibi dolaylı zararlara ilişkin olarak hiçbir üyeye karşı sorumlu olmayacaktır.

İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, PaylaşAir’ın ağır ihmali sonucunda meydana gelen ölüm veya bedensel yaralanma vakalarına ve tutuklanmaya ilişkin sorumluluğunu sınırlandırmamakta veya kapsam dışında bırakmamaktadır.

Arz edenin ; bir Seyahati, teminat kapsamına almak için geçerli sigorta poliçesi bulundurması zorunludur ve yukarıda belirtildiği şekilde PaylaşAir’ın hizmeti ve sorumluluğu Arz eden ve Talep edenin birbiriyle iletişime geçirmekle sınırlıdır.

4. Genel Şartlar4.1 Siteye erişimin askıya alınması veya iptal edilmesi


Üyenin Koşulların tamamına veya bir kısmına uymaması halinde; Üye, PaylaşAir’ın önceden bildirimde bulunmaksızın hizmetin tamamına veya bir kısmına veya Üyenin Siteye erişimine müdahalede bulunma veya hizmetlerin tamamını veya bir kısmını veya Üyenin Siteye erişimini geçici veya kalıcı olarak askıya alma hakkına her zaman sahip olduğunu kabul ve tasdik etmektedir.

4.2 Fikri mülkiyet


Bu Sitenin içeriği ve formatı Türk ve uluslararası telif hakları hukukunca korunmaktadır ve PaylaşAir, kendisinin sahibi olduğu veya lisansına sahip olduğu ticari markalara ve telif haklarına ilişkin tüm haklarını saklı tutmaktadır.
Sitede ismi görünen tescilli ve tescilli olmayan (PaylaşAir’a ait veya lisanslı olup olmadığına bakılmaksızın) tüm ticari markalara ilişkin tüm haklar saklıdır.
Bu Site veya bu Sitenin herhangi bir kısmı, PaylaşAir’ın açık yazılı onayı olmaksızın hiçbir ticari amaçla çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, tekrar satılamaz, ziyaret edilemez veya başka şekilde kullanılamaz. Taraflardan hiçbiri, Sitenin içeriğinin kısımlarını PaylaşAir’ın açık yazılı onayını almaksızın sistemli bir şekilde alıntılama ve/veya yeniden kullanma hakkına sahip değildir. Özellikle Sitenin herhangi bir önemli parçasını yeniden kullanım amacıyla alıntılamak (bir veya pek çok kez olmasına bakılmaksızın) için veri madenciliğinin, robotların veya benzeri veri toplama ve ayıklama araçlarının kullanımı kesinlikle yasaktır.

4.3 Üyelerce sağlanan Site içeriği


Kullanıcılar bu sitede yer alan içeriği görüntülemek suretiyle PaylaşAir’a içeriği görüntüleme ve bu araç paylaşım faaliyeti amacıyla kullanma izni vermektedir.

Bu Sitenin Kullanıcılarından açıkça karalayıcı, yanıltıcı, siyasi, ayrımcı, felsefi, birliklerle ilişkili (sendika üyelikleri gibi), dini, ırki kökenlerle ilişkili, şahsi (kişinin özel hayatı, cinsel/ahlaki yönelimleri veya sağlığı dâhil) veya saldırgan içerikler veya başka kişilerin (diğer Üyelerinki dâhil) fikri mülkiyet haklarını (örn. telif hakkı) veya özel hayatını ve gizliliğini ihlal eden herhangi bir içerik yayınlamamaları talep edilmektedir.

Bu tür içerikler PaylaşAir’ın politikasına aykırıdır ve PaylaşAir bu tür içeriklere ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir ve meydana gelen herhangi bir zarar veya başkaca sorumluluğa ilişkin olarak kullanıcı şahsen sorumlu olacaktır ve PaylaşAir’ın bu gibi içerik sonucunda katlanacağı tüm sorumluluktan doğan zararını tazmin etmeyi kabul etmektedir.

Ancak PaylaşAir ihlale neden olan içeriğe ilişkin olarak bilgi sahibi olur olmaz, söz konusu içeriği mümkün olduğunca en kısa süre içinde Siteden kaldırmak için elinden geleni yapacaktır.

4.4 Ortak siteler


PaylaşAir, Sitede veya ortak sitelerde görüntülenen tüm bilgileri çoğaltma hakkını saklı tutmaktadır.

5.Hukuk ve Yargı Çevresi


Bu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olacaktır ve işbu Koşullarla ilişkili olarak doğan tüm ihtilaflar İstanbul (Merkez) Mahkemelerince çözümlenecektir.